Werkgroepen

Binnen de vereniging zijn verschillende werkgroepen actief die onderzoek doen naar historische onderwerpen. Momenteel kent de vereniging de volgende werkgroepen (op alfabetische volgorde).

Werkgroep Archivering

De taak van deze werkgroep is het ontwerpen, implementeren en onderhouden van een archiefsysteem voor het archief van de eigen vereniging.

Contactpersoon: Sjaak Meijer, grada.sjaak@caiway.nl

Werkgroep Historische bebouwing

De werkgroep heeft als taak te waken over de historische bebouwing in de stad en situaties en veranderingen vast te leggen en te documenteren

Contactpersoon: Caroline Nieuwendijk, ci.nieuwendijk@zonnet.nl

Werkgroep Stads- en dorpswandelingen

Elke derde zondag van de maand verzorgt deze werkgroep een wandeling die om 14.00 uur aanvangt. Op het programma staan onder meer de Kethelwandeling en de Vestenwandeling.

Contactpersoon: Nico de Vries, nico.vries@planet.nl

Werkgroep Ereschildjes

Om de bescherming, het onderhoud en de restauratie van historische, of andere voor het Schiedamse stadsgezicht belangrijke panden te stimuleren, is door de Historische Vereniging Schiedam een schildje ontworpen en in omloop gebracht, dat bij toekenning de waardering van de vereniging en haar leden voor initiatiefnemers van dergelijke activiteiten tot uitdrukking wil brengen. De schildjes worden feestelijk uitgereikt tijdens de Open Monumentendagen.

Contactpersoon: Caroline Nieuwendijk, ci.nieuwendijk@zonnet.nl

Werkgroep Informatisering

Deze werkgroep houdt zich onder meer bezig met het digitaliseren en ontsluiten van foto’s en documenten. Verder activiteiten: de inrichting en onderhoud van de onderzoekswebsite www.scyedam.nl en het beheer van gegevensbestanden.

Contactpersoon: Siem Rosman, sjrosman@caiway.nl

Werkgroep Ken Uw Stad

Het organiseren van de cursus Ken Uw Stad betreft onder meer het aantrekken van docenten, het ontwerpen en invullen van het curriculum, het bundelen van de aangeboden stof en natuurlijk het contact met de cursisten.

Contactpersoon: Dick Gelderblom, dgelder@kabelfoon.nl

Werkgroep Kethel

Deze groep heeft als doel het onderzoeken van de geschiedenis en het verzamelen van materiaal voor eventuele publicaties of tentoonstellingen betreffende het voormalige dorp Kethel. Zie ook www.daarwaaruithangt.nl
Contactpersoon: Adrie Broeren-Rip, adriebroerenrip@gmail.com

Werkgroep PR en Communicatie

Deze werkgroep wil het werk van de vereniging zo goed mogelijk onder de aandacht brengen van leden en doelgroepen. Daarnaast zoekt de werkgroep naar wegen om zoveel mogelijk leden te betrekken bij de activiteiten van de vereniging.

Contactpersoon: Reinard Maarleveld, reinard@geschiedenis.nl