Over ons

De Historische Vereniging Schiedam is op 28 oktober 1975 opgericht. Het doel van de vereniging is het bevorderen van de belangstelling voor de geschiedenis van de stad en het waken over de in Schiedam aanwezige historische monumenten.

Zoals elke vereniging is ook de HVS voor haar activiteiten afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. En daarvan kunnen we er altijd meer gebruiken: voor werkzaamheden in het bezoekerscentrum, voor bijdragen aan ons tijdschrift Scyedam, voor de diverse werkgroepen en activiteiten. Over al deze zaken vindt u elders op deze website nadere toelichting. Informatie over de diverse vrijwilligerstaken kunt u opvragen bij de heer W. Heupink via w.n.heupink@kpnplanet.nl.

In het najaar wordt de cursus Ken Uw Stad georganiseerd. Deze loopt van oktober tot en met februari en is bedoeld als inleiding op de geschiedenis van Schiedam. Bij de cursus horen ook enkele stadswandelingen en een rondleiding in het stadsarchief.